Beste diagnostische kaartoplossingen
 • Snelle verzending en
  Levering
 • Hoogste kwaliteit
  Standaard en veiligheid
 • 100% Tevredenheid
  Gegarandeerd
 • Beste waarde voor
  jouw geld
 • Geweldige klant
  Service

Privacybeleid

het bedrijf Carscanners Group verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens samen met haar dochterondernemingen in de hoedanigheid van beheerder van persoonlijke gegevens in verband met en om te voorzien in:
een. voor statistische doeleinden om de aangeboden diensten te verbeteren;
b. als u akkoord gaat, om u per e-mail informatie te sturen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Alle software aangeboden door Carscanners Group wordt geregeld door het huidige privacybeleid en door het gebruik van of toegang tot een service waarvoor uw toestemming voor de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens wordt verstrekt. Installeer en gebruik de software die wordt aangeboden door niet Carscanners Groep. tenzij u akkoord gaat met de bepalingen van dit privacybeleid.

het bedrijf Carscanners Group behoudt zich het recht voor om het huidige privacybeleid te wijzigen. Als u de software blijft gebruiken die is weergegeven door Carscanners Groep, dit zou betekenen dat u de algemene voorwaarden van dit privacybeleid accepteert.

1. Gegevensverzameling
De gegevens die door ons bedrijf worden verwerkt, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: e-mailadres, ID-apparaat, IP-adres.
Carscanners Group kan uw gegevens aanvullen met de gegevens ontvangen van derden in verband met demografische enquêtes, advertenties, markt- en andere analyses en diensten.

2. Weergeven in advertenties
Carscanners Group behoudt zich het recht voor om de verzamelde niet-persoonlijke gegevens te gebruiken en bekend te maken ten behoeve van advertenties van haar partners of onderaannemers.

3. Analyse
Carscanners Group gebruikt uw persoonlijke gegevens om analyses voor eigen doeleinden uit te voeren en om analyses van derden uit te voeren. We gebruiken de informatie om bedrijfsanalyses en -operaties te ondersteunen, om nieuwe producten te ontwikkelen, om de bestaande producten te verbeteren, om de inhoud aan te passen, voor advertenties en voor aanbevelingen.

4. Openbaarmaking en overdracht van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, inclusief derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het huidige privacybeleid.
Carscanners Group kan derden gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken namens Carscanners Groeperen en volgens de instructies van Carscanners Groep. Carscanners Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties of inactiviteit door dergelijke derden, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt.

5. Gegevensopslag en juistheid van de informatie
Carscanners Group behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens op te slaan zolang de doeleinden van dergelijke gegevens, zoals beschreven in deze verklaring, worden bereikt, tenzij een langere opslagperiode is vereist of toegestaan ​​door de wet. Na het verstrijken van deze periode, Carscanners Group verwijdert alle verstrekte gegevens binnen redelijke termijnen. Carscanners Group controleert de juistheid van de ingediende gegevens niet.
Houd er rekening mee dat sommige gegevens voor een langere periode kunnen worden opgeslagen als dit noodzakelijk wordt geacht voor het oplossen van geschillen in overeenstemming met de technische en wettelijke vereisten en beperkingen in verband met de beveiliging, integriteit en werking van de Software.

6. Algemene voorwaarden van derden
Houd er rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van de Software verleend door Carscanners Groep kan verbindingen omvatten met diensten verleend door derden. Dergelijke diensten worden afgehandeld volgens de algemene voorwaarden van dergelijke derden en maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en de respectieve derde die de diensten levert. Carscanners Group is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door dergelijke derde personen.
Carscanners Group kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden in verband met fusie, oprichting, herstructurering, verkoop van activa of andere bedrijfswijzigingen, waarbij, tijdens dergelijke processen, Carscanners Group is onderworpen aan due diligence, op voorwaarde dat een dergelijk vertrouwelijkheidsbeleid de toegang tot persoonlijke gegevens blijft regelen.

7. garanties
Carscanners Group voldoet aan de geaccepteerde normen van de branche en neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie die aan Carscanners Groep

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer u om al het laatste nieuws, updates en aanbiedingen te ontvangen.

© Copyright 2018 Carscanners. Alle rechten voorbehouden.