Beste diagnostische kaartoplossingen
 • Snelle verzending en
  Levering
 • Hoogste kwaliteit
  Standaard en veiligheid
 • 100% Tevredenheid
  Gegarandeerd
 • Beste waarde voor
  jouw geld
 • Geweldige klant
  Service

Algemene Voorwaarden

  1. Software voor buiten

De gegevens die door ons bedrijf worden verwerkt, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: e-mailadres, ID-apparaat, IP-adres.

Carscanners Group kan uw gegevens aanvullen met de gegevens ontvangen van derden in verband met demografische enquêtes, advertenties, markt- en andere analyses en diensten.

 1. Weergeven in advertenties

Carscanners groep behoudt zich het recht voor om de verzamelde niet-persoonlijke gegevens te gebruiken en bekend te maken ten behoeve van advertenties van haar partners of onderaannemers.

 1. Analyse

Carscanners group gebruikt uw persoonlijke gegevens om analyses voor eigen doeleinden uit te voeren, evenals om analyses van derden uit te voeren. We gebruiken de informatie om bedrijfsanalyses en -operaties te ondersteunen, om nieuwe producten te ontwikkelen, om de bestaande producten te verbeteren, om de inhoud aan te passen, voor advertenties en voor aanbevelingen.

 1. Openbaarmaking en overdracht van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, inclusief derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het huidige privacybeleid.

Carscanners groep kan derde partijen gebruiken om persoonlijke gegevens namens te verzamelen en te verwerken Carscanners groeperen en volgens de instructies van Carscanners groep. Carscanners groep kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties of inactiviteit door dergelijke derden, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt.

 1. Gegevensopslag en nauwkeurigheid van de informatie

Carscanners groep behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens op te slaan zolang de doeleinden van dergelijke gegevens, zoals beschreven in deze verklaring, worden bereikt, tenzij een langere opslagperiode is vereist of toegestaan ​​door de wet. Na het verstrijken van deze periode, Carscanners groep verwijdert alle verstrekte gegevens binnen redelijke termijnen. Carscanners groep controleert niet de juistheid van de ingediende gegevens.

Houd er rekening mee dat sommige gegevens voor een langere periode kunnen worden opgeslagen als dit noodzakelijk wordt geacht voor het oplossen van geschillen in overeenstemming met de technische en wettelijke vereisten en beperkingen in verband met de beveiliging, integriteit en werking van de Software.

 1. Algemene voorwaarden van derden

Houd er rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van de Software verleend door Carscanners groep kan verbindingen omvatten met diensten verleend door derden. Dergelijke diensten worden afgehandeld volgens de algemene voorwaarden van dergelijke derden en maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en de respectieve derde die de diensten levert. Carscanners group is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door dergelijke derde personen.

Carscanners groep kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden in verband met fusie, oprichting, herstructurering, verkoop van activa of andere bedrijfswijzigingen, waarbij, tijdens dergelijke processen, Carscanners groep is onderworpen aan due diligence, op voorwaarde dat een dergelijk vertrouwelijkheidsbeleid de toegang tot persoonlijke gegevens blijft regelen.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer u om al het laatste nieuws, updates en aanbiedingen te ontvangen.

© Copyright 2018 Carscanners. Alle rechten voorbehouden.