Beste diagnostische kaartoplossingen
 • Snelle verzending en
  Levering
 • Hoogste kwaliteit
  Standaard en veiligheid
 • 100% Tevredenheid
  Gegarandeerd
 • Beste waarde voor
  jouw geld
 • Geweldige klant
  Service

Garantie

Dit document definieert de geldigheidsvoorwaarden van de garantie die door het bedrijf wordt verleend Carscanners, waaruit u in uw hoedanigheid van Koper de interface voor diagnose van motorvoertuigen van de gepresenteerde merken ABRITES koopt, Simon Touch, Carscanners, hierna kortheidshalve "de hardware" of "het product" genoemd.

1. GARANTIEPERIODE
Als de hieronder vermelde garantievoorwaarden worden nageleefd, krijgt de koper een garantie van de gekochte hardware voor de duur van één jaar. De garantieperiode treedt in werking op de factuurdatum.

2. BEPERKTE GARANTIE VOOR DE HARDWARE EN AANSPRAKELIJKHEID
Carscanners verleent u hierbij een garantie (als u de eerste koper van de hardware bent) die betrekking heeft op alle componenten in de doos die u hebt ontvangen. De garantie dekt alle defecte materialen en productiefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop (òÀÜde garantieperiodeòÀÝ).
De internationale garantie van de fabrikant dekt alle kosten in verband met het herstel van een product waarvan is bewezen dat het defect is aan de oorspronkelijke specificaties door middel van reparatie of vervanging van defecte onderdelen, evenals de kosten in verband met de reparatiewerkzaamheden. Naar goedvinden van Carscannerskan de koper een nieuw hardwareproduct krijgen in plaats van het defecte product dat wordt gerepareerd. De verplichtingen van Carscanners en uw mogelijke claims zijn beperkt tot reparatie of vervanging van de hardware volgens de voorwaarden van deze garantie.

3. VOORWAARDEN
De koper is de enige persoon die recht heeft op deze garantie uitgegeven door Carscanners. Als de koper hardware die onder de huidige garantie valt in overeenstemming met hoofdstuk 4 binnen de toepasselijke garantieperiode en na een technische analyse te retourneren Carscanners beslissen op basis van geldig bewijs dat de hardware niet voldoet aan de vereisten van deze garantie, Carscanners zal naar eigen goeddunken de hardware of het defecte onderdeel repareren of vervangen.
If Carscanners zal ervoor kiezen om het product te vervangen, maar is niet in staat om dit te doen, omdat het product niet langer wordt vervaardigd of niet op voorraad is, Carscanners kan de hardware vervangen door een vergelijkbaar hardwareproduct (in welk geval het ontwerp en de productspecificatie van het hardwareproduct kunnen verschillen van die van het originele hardwareproduct).
Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als de hardware correct is aangesloten en gebruikt binnen de kaders van de werkingssfeer en de omgevingscondities, zoals aangegeven in de technische specificaties en gebruiksaanwijzingen.
Carscanners zal meewerken aan de technische oplossing van de problemen.
De garantie is niet van toepassing op schade en defecten veroorzaakt door natuurrampen, verkeerd gebruik, oneigenlijk gebruik, ongebruikelijk gebruik, nalatigheid, niet-naleving van de gebruiksinstructies uitgegeven door Carscanners, wijzigingen aan het apparaat, reparatiewerkzaamheden uitgevoerd door onbevoegden. De garantie dekt niet de gebruikelijke amortisatie van het apparaat en de volgende gevallen:

Carscanners behoudt zich het recht voor om een ​​definitieve beslissing te nemen over de geldigheid van elke garantieclaim.
If Carscanners daarom worden de producten die niet aan de vereisten voldoen of de producten met gebreken eigendom van Carscanners onmiddellijk nadat dergelijke producten zijn vervangen door Carscanners.

4. GARANTIECLAIMS
Alle bovengenoemde garantievoorwaarden zijn geldig in het geval dat een vertegenwoordiger van Carscanners heeft toegang tot het defecte product om een ​​dergelijk defect te bevestigen. De garantieclaims moeten worden aangekondigd en de producten moeten worden geretourneerd Carscanners binnen 30 dagen vanaf de datum waarop de gebreken zijn vastgesteld, waarbij ten minste de volgende informatie moet worden verstrekt (aanvullende informatie kan ook vereist zijn):

5. GEBREK AAN IMPLICIET EN ANDERE GARANTIES
De garantie en de rechtsmiddelen voorzien in de algemene voorwaarden van de beperkte garantie vormen de enige garantie verleend door Carscanners met betrekking tot de producten; deze garantie vervangt alle andere expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoopgaranties of garanties voor geschiktheid voor gebruik voor een specifiek doel, waarbij de huidige garantie alle dergelijke garanties uitdraagt. Carscanners is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of functionaliteit, gederfde voordelen, verliezen of schade, veroorzaakt door de Koper of door een derde als gevolg van het gebruik van de hardware en ongeacht of dergelijke schade direct, indirect, speciaal of onopzettelijk is.
Deze algemene voorwaarden bepalen de volledige aansprakelijkheid en alle verplichtingen van Carscanners met betrekking tot de koper en vormt het enige en exclusieve compensatiemiddel waarop deze recht heeft in verband met de defecte producten of met de producten die niet voldoen aan de vereisten die Carscanners aan de klant heeft verleend, ongeacht of dergelijke schade is gebaseerd op welke garantie dan ook die niet expliciet is vermeld in deze algemene voorwaarden, op een schending van de wet, van de bepalingen van een contract of op een ander wettelijk principe, zelfs als dergelijke defecten zijn aangekondigd Carscanners en Carscanners is zich ervan bewust.

6. BEPERKINGEN EN VOORWAARDEN
Dit document is een beperkte garantie en sluit specifieke, bijkomende of indirecte schade uit, zoals gederfde voordelen, materiële schade of andere kosten die niet expliciet hierin worden vermeld.
Op verzoek van de vertegenwoordigers van Carscanners toegang krijgen tot het defecte product met het doel het defect te bevestigen.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer u om al het laatste nieuws, updates en aanbiedingen te ontvangen.

© Copyright 2018 Carscanners. Alle rechten voorbehouden.